Quantcast

Obciążenia

Nasze produkty przeznaczone są do obciążeń mniejszych, jak również do wynoszących ponad 1000 kg.

Nasze dane odnośnie obciążania dotyczą :

  • Pary szyn montowanych wysokokrawędziowo,
  • W stanie wysuniętym,
  • Przy równomiernym obciążeniu na całej długości wysuwu.

Nasze dane dotyczące możliwości obciążania odnoszą się do pary szyn montowanych wysokokrawędziowo w stanie wysuniętym.

Dowiedz się więcej

Dane te zostały określone w protokole, który gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie.

Dowiedz się więcej

Każda wartość maksymalna została obliczona przy pomocy dużego współczynnika bezpieczeństwa.

Ewentualnie można obciążać szyny powyżej tej wartości,jednakże pogarsza się wtedy ich wytrzymałość, tzn. zwiększa się ugięcie, trzeba użyć większej siły, by je poruszać , zmniejsza się także ich żywotność.

Możliwość obciążania zależy głównie od rodzaju montażu ,częstotliwości stosowania oraz od żądanej długości skoku. Zatem przy żądanym wydłużonym skoku zmniejsza się nośność , natomaist przy zmniejszonym skoku nośność się zwiększa.

Nie zalecamy montażu płaskiego. Nadają się do tego jedynie nasze wzmocnione modele przy znacznej redukcji obciążenia.

Dowiedz się więcej


Produkcja Szyny teleskopowe Prowadnice liniowe
Własności
Opcje wyposażenia
Zastosowanie