Quantcast

Obciążenia

Nasze dane dotyczące obciążalności odnoszą się do maksymalnej nośności pojedynczych sani, montowanych wysokokrawędziowo (obciążenie promieniowe) lub ułożonych na płasko (obciążenie osiowe).

Nasze dane dotyczące obciążeń odnoszą się do maksymalnej nośności pojedynczych sani, które zostały zamontowane wysokokrawędziowo (promieniowo). Wartości te skalkulowano wprawdzie z dość wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa, lecz w zależności od zastosowania lub sytuacji konstrukcyjnej, należałoby dopasować ich obciążenie. Przy intensywnym zastosowaniu lub przy płaskim montażu, należy zredukować obciążenie.

 Uwaga:

Na prowadzenie nie powinny działać żadne momenty obrotowe. Dalszy podział obciążenia na kolejne sanie dałby lepsze rezultaty.

Bardziej szczególowe dane zostały podane w naszych kartach technicznych.


Produkcja Szyny teleskopowe Prowadnice liniowe
Własności
Opcje wyposażenia
Zastosowanie