Quantcast

Protokół z testów obciążeniowych szyn teleskopowych i prowadnic liniowych

Nasze wartości dotyczące obciążeń zostały określone dla w pełni funkcjonującego rozwiązania. Zostały one obliczone według ścisłego protokołu obliczeń teoretycznych, co zostało potwierdzone na stanowisku testowym.

Dane dotyczące nośności dla zastsowań standardowych zostały określone według naszych zaleceń odnoszących się do montażu, aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie z ogólnie przyjętą żywotnością.

Protokól składa się z następujących etapów:

W wyniku symulacyjnej kalkulacji gotowego produktu szyny teleskopowej, ustala się początkowe obciążenie testowe. Uwzględniane jest przy tym obciążenie zrywające (Rm) oraz granica elastyczności (Re).

Wynikająca z tego obliczenia teoretyczna wartość obciążenia jeszcze raz jest testowana na stanowisku testowym i potwierdzana.

Po potwierdzeniu powtarzamy wszystkie etapy dla innych istotnych długości zabudowy.

Na koniec przeprowadzamy test z 15000 cykli.W tym teście badamy najczęściej kupowaną długość zabudowy.


Produkcja Szyny teleskopowe Prowadnice liniowe
Własności
Opcje wyposażenia
Zastosowanie